MOLITVENI SAMARIJANCI

DRAGI ČITATELJI  SE ovo je novi molitveni POKRET u kojem ćemo svaki dan moliti Žalosna Otajstva za bolesnike.